Szkolenia i warsztaty


Oferujemy programy treningowe w pełnym zakresie, od podstawowych (odnawiane co 5 lat dla wszystkich osób pracujących z urządzeniami RTG, po zaawansowane - specjalistyczne szkolenia profilowane dla konkretnych grup odbiorców). Trenerzy, to certyfikowani inspektorzy ochrony radiologicznej i wieloletni praktycy zajmujący się na codzień interpretacją obrazów RTG. Ukończyli oni zarówno odpowiednie kursy dydaktyczne, jak i szereg szkoleń specjalistycznych w kraju i za granicą. Prowadzący posiadają certyfikaty szkoleń operatorskich i serwisowych nie tylko urządzeń Arida, ale także innych firm, takich jak przykładowo: Smiths Heimann, NUCTECH, Rapiscan systems, IBCOL (Backscatter Van - ZBV), etc.

PROGRAMY SZKOLEŃ


Szkolenie z ochrony radiologicznej

Przepisy dotyczące ochrony radiologicznej (prawa i obowiązki Użytkowników)

 • Ustawa „Prawo Atomowe”,
 • Przepisy wykonawcze,
 • Polskie Normy,
 • Informacje o aktualnych zaleceniach międzynarodowych.

Podstawowe wiadomości z zakresu chemii i fizyki dotyczące promieniowania

 • Budowa atomu i jądra atomowego, izotopy promieniotwórcze,
 • Powstanie i własności promieniowania jonizującego,
 • Źródła i rodzaje promieniowania jonizującego,
 • Promieniotwórczość naturalna i sztuczna,
 • Powstawanie promieniowania X.

Działanie promieniowania na organizm człowieka

 • Efekty działania na poziomie komórki,
 • Efekty działania na poziomie organizmu,
 • Następstwa deterministyczne,
 • Następstwa stochastyczne,
 • Następstwa dziedziczne.

Wielkości, jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej

 • Jednostki SI oraz inne jednostki miar, dawne jednostki,
 • Rodzaje dawek promieniowania,
 • Dawki graniczne (przepisy) i ograniczniki dawki,
 • Charakterystyka źródeł promieniotwórczych z punktu widzenia ochrony radiologicznej,
 • Wyznaczanie strefy awaryjnej.

Przyrządy dozymetryczne

 • Ogólne zasady budowy przyrządów dozymetrycznych,
 • Klasyfikacja i przeznaczenie przyrządów dozymetrycznych,
 • Podstawowe przyrządy do pomiaru mocy dawki, dawki i skażeń, sygnalizatory progowe,
 • Parametry, zakresy zastosowań i sposoby obsługi,
 • Legalizacja przyrządów dozymetrycznych.

Zasady pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

 • Zagrożenia oraz sposoby ochrony przed promieniowaniem,
 • Regulamin pracy i technologiczna instrukcja pracy.

Podstawy interpretacji obrazu RTG

Interpretacja obrazu RTG pod kątem detekcji zagrożeń i kontrabandy

 • Zasady analizy obrazu RTG,
 • Ćwiczenie praktyczne – wdrożenie analityczne.

Obsługa skanera

Szkolenie z obsługi aparatu rentgenowskiego ARIDA

 • Budowa aparatu ARIDA,
 • Zasady bezpiecznego użytkowania,
 • Uruchomienie i wyłączenie aparatu,
 • Proces skanowania,
 • Obróbka obrazu po skanowaniu,
 • Praca z bazą obrazów.

Organizacja punktu kontroli bezpieczeństwa

Szkolenie - Kontrola Bezpieczeństwa podczas imprez masowych podwyższonego ryzyka.

 • Współczesne zagrożenia-terroryzm bombowy, metody działania sprawców.
 • Organizacja punktu kontroli bezpieczeństwa oraz wstępna ropoznanie pirotechniczne.
 • Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prac kontroli bezpieczeństwa.
 • Kontrola bagażu za pomocą urządzeń RTG
 • Interpretacja obrazów RTG oraz taktyka i technika działania podczas skanowania przedmiotów
 • Ujawnianie i identyfikacja niebezpieczny przedmiotów
 • Postępowanie w przypadku ujawnienia broni, amunicji , materiałów i urządzeń wybuchowych.
 • Masowe zakłócenia porządku podczas imprez masowych o podwyższonym ryzyku.

Inne szkolenia

Szkolenia specjalistyczne

 • Szkolenia specjalistyczne są projektowane i ustalane na indywidualne życzenie - prosimy o kontakt

KOMPETENCJE TRENERÓW

Ukończone szkolenia i certyfikaty i w ramach katalogu kompetencji trenerów: