xTUTOR


Skaner jest na tyle skuteczny, na ile świadomy jest jego operator. Należy podkreślić, iż mimo zaawansowanych algorytmów automatycznych, czynnik ludzki jest wciąż najistotniejszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa. Od kompetencji operatorów zależy szczelność każdego systemu ochrony. XTUTOR. Moduł treningowo - testowy ARIDA XTUTOR został zaprojektowany do podnoszenia kwalifikacji operatorów urządzeń skanujących w zakresie rozpoznawania i identyfikowania fizycznych zagrożeń i cechuje się pełną integracją na poziomie bazy danych urządzenia w ramach jednej instalacji. Dzięki testom weryfikującym, mozliwe jest ustawiczne sprawdzanie stopnia przyswojonej wiedzy. System umożliwia dodawanie kolejnych tematów testowych przez administratora systemu. Odpowiednio sparmetryzowany moduł jest w pełni zgodny z polskim prawem, szczególnie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Program szkoleniowy

System w architekturze Klient-Serwer
Baza danych w standardzie SQL
Centralne monitorowanie kompetencji operatorów
System wieloużytkownikowy. Podział na operatorów (uczniów) i administratorów.
Definiowanie własnych kursów i testów
Tagowanie i markery
Definiowanie kategorii przedmiotów poszukiwanych
Wektorowe oznaczanie granic przedmiotów nebezpiecznych i niedozwolonych
Komentarze i wskazówki do pytań
Zapisywanie zdjęć rzeczywistego przedmiotu
Export/Import skanów i materiału szkoleniowego
Błyskawiczna wymana informacji o zagrożeniach przez sieć
Definiowanie czasów odpowiedzi na pytania
Definiowanie punktacji za pytania
Tryb pracy podstawowy (zatrzymaj/przepuść)
Tryb pracy zaawansowany - wskaż podejrzane przedmioty
Postępy uczniów monitorowane w czasie rzeczywistym przez sieć
Dwuenergetyczne definicje obrazów w bazie systemu
Płynna zmiana kontrastu, jasności, gamma
Płynna obróbka i powiększanie skanu
Pełne achiwum danych historycznych
Automatyczne statystki pracy użytkowników oraz urządzenia
Możliwość porównywania wyników i postępu
Automatyzacja certyfikatów dla uczniów
Wirtualny serwisant
Możliwość pracy zdalnej
Moduł komunikatów głosowych
Możliwość obsługi monitorów dotykowych
System wielojęzykowy
Polski producent - dowolne modyfikacje na życzenie
System xTutor - skan z markerami
System xTutor - widok rzeczywistych obiektów
System xTutor - definiowanie markerów