SKANERY BRAMOWE

Lekki skaner bramowy

Skanery bramowe to urządzenia wielkogabarytowe. Do skutecznego prześwietlenia niewielkich pojazdów zastosowano lekkie konstrukcje bez dodatkowych osłon. Cyfrowe układy detekcyjne umożliwiły budowę ultralekkich bram detekcyjnych. Taka konstrukcja doskonale sprawdza się w warunkach w których zachodzi konieczność szybkiej kontroli bezpieczeństwa niewielkich pojazdów. Operatorzy zabezpieczani są przez odpowiednie osłony kisoku w którym się znajdują. Układy automatyki dbają o bezpieczeństwo zarówno kierowców pojazdów, jak i osób postronnych. Pełny monitoring wokół stacji skanowania daje gwarancję bezpieczeństwa. Ze względu na monolityczną i zintegrowaną konstrukcję, skanery tego typu doskonale sprawdzają się w każdym klimacie. Wykorzystywane są zarówno do kontroli bezpieczeństwa jak i do sprawdzenia wwożonych i wywożonych materiałów i towarów. Idealny do szybkich kontroli. Nie wymaga dużo miejsca do zabudowy. Czas realizacji pełnego funkcjonalnie urządzenia do 2 miesięcy. Obsługę stanowi 1-2 operatorów. Sieci światłowodowe przesyłają dane nawet do odległych centrów sterowania.

Skaner bramowy

Skaner halowy ARIDA HALL 45001
Aparat oparty jest na innowacyjnej konstrukcji gdzie zasadniczy element stanowi suwnica do podwieszenia toru generacyjno-detekcyjnego. Dodatkową innowacją jest system rozwiązania wentylacji płaskimi kanałami po ścianach obiektu (pomiędzy belką podsuwnicową i halą). Hala w tej wersji 450 m2 ma ramy co 7,5 m jest bardzo dobrze izolowana cieplnie (w ścianach i dachu po 200 mm wełny) od wewnątrz ściana jest wyłożona specjalistycznymi płytami G-K z wkładkami tłumiącymi tworząc bezpieczne warunki dla urządzeń o mocy do 3 MeV. Dane hali:
Długość hali mierzona w liniach stali: 30.000 mm, Szerokość hali mierzona w liniach stali: 15.000 mm, Powierzchnia netto hali 450 m2, Wysokość użytkowa hali mierzona w narożu ramy: 7.000 mm, W ścianach szczytowych znajdują się wzmocnienia dla bram segmentowych. W połaci dachu projektuje się świetlik dachowy kalenicowy (powierzchnia świetlika 56,81 m2) co zapewnia doświetlenie odpowiadające 1/8 powierzchni hali. Nachylenie dachu: dach dwuspadowy 4%/4%

Skaner bramowy - ściana

Ściana wielowarstwowa zestawiona z paneli blachy stalowej trapezowej typ PA (szerokość modułowa 1000 mm), warstwa wełny z włókien szklanych trwale zespolonych z paroizolacją; grubość wełny z włókien szklanych 100 mm. Panel zewnętrzny stanowi płyta gips – kartonowa z powłoką z blachy ołowianej grubości 2 mm. Zabezpieczenie styków płyt: taśma z ołowiem. Pokrycie dachu jest wielowarstwowe zestawione z paneli zewnętrznych z blachy profilowanej (szerokość modułowa 600 mm). połączenie paneli na rąbek podwójnie zawijany. Warstwa wełny szklanej grubości 200 mm. Za podstawę przyjęto halę stalową systemową według założeń oferowanych przez firmę ASTRON Building S.A. z Luksemburga. Ramy są połączone z fundamentami blokowymi przegubowo. Taki sposób połączenia zapewnia dużą elastyczność obiektu a także odpowiednią sztywność układu konstrukcyjnego. Wszystkie połączenia węzłów będą połączeniami sprężonymi z wykorzystaniem śrub klasy 10.9 co zapewnia odpowiednią sztywność konstrukcji obiektu.

Przekrój hali 45001

Zabezpieczeniem przed wpływem promieniowania RTG na bezpośrednie sąsiedztwo obiektu stanowi wykładzina wewnętrzna zestawiona z płyt G-K produkcji firmy KNAUF (typ płyty G wg EN 14190 art. Nr 9476 lub 21662, zabezpieczenie połączeń płyt KNAUF art. Nr 12872). Ramy hali są zespolone z torem dla suwnicy. Tor podsuwnicowy jest konstrukcyjnie połączony z elementami konstrukcji pierwszorzędowej obiektu. Celem zabezpieczenia jednostajnego ruchu suwnicy wzdłuż hali zastosowano suwnicę dwubelkowę natorowe bez elementów wózka dźwignicowego. Z belkami suwnicy są trwale połączone elementy wsporcze tworzące most obejmujący badany pojazd. Belki suwnicy stanowią jednocześnie pomost umożliwiający montaż wszystkich niezbędnych urządzeń skanera. Zasilanie jest zrealizowane poprzez elastyczne przewody właściwe dla rozwiązań suwnic. Wykorzystanie suwnicy natorowej zintegrowanej z elementami konstrukcyjnymi obiektu uniezależnia pracę skanera od stopnia ewentualnego zanieczyszczenia posadzki obiektu.

Widok od bramy wjazdowej

Zapewnia to możliwość prowadzenia większej ilości procesów skanowania pojazdów w przypadku zwiększonego ruchu granicznego.
Ze względu na zapewnienie właściwych warunków temperatury wewnątrz obiektu zwłaszcza w okresie: wiosna – lato – jesień (temperatura w obiekcie może wzrosnąć powyżej 35 oC, co może mieć negatywny wpływ na jakość procesu skanowania przewiduje się właściwą izolację termiczną obiektu oraz skuteczną wentylację nawiewno – wywiewną. Taki system wentylacji realizowany przy pomocy centrali grzewczo – wentylacyjnej zapewni możliwość utrzymania temperatury wewnątrz obiektu na poziomie właściwym dla pracy urządzeń elektronicznych zainstalowanych w skanerze. Hala skanera jest wyposażona w bramy stalowe segmentowe podnoszone zapewniające możliwość przejazdu badanego pojazdu w jednym kierunku.
W jednej ze ścian szczytowych zainstalowanie są drzwi (chronione przed emisją promieniowania RTG) zapewniające swobodny dostęp dla obsługi, oraz możliwość wyjścia z obiektu dla kierowcy pojazdu przed rozpoczęciem procesu skanowania.

Pomieszczenie operatorów

Hala występuje zarówno w wersji z pojedyńczymi drzwaimi, jak i w wersji przelotowej. Pomieszczenie analityczne operatorów stanowi osobny obiekt, co jest najbardziej komfortowym rozwiązaniem.Na życzenie klienta przygotowywane są indywidualne projekty przestrzenne uwzględniające wszelkie nietypowe wymagania.